پیشاهنگان خوزستان
در وطن نشان حکمت و فرهنگ

تعریف نهضت پیشاهنگان هلال احمر


نهضت پيشاهنگان هلال احمر کوششی است براي توانمندسازي و تربيت مدیران آینده ساز و امدادگران فردا.
- نهضتي است براي كي خيزش عمومي به سوي قله هاي كمال بندگي و بالندگي
با بهر هگيري از مسير مقدس و پرجاذبه امداد و خدمت رساني به هم نوعان.
- تلاشی است برای تسيكن دردهای بشري و تأمین احترام انسا نها با حمایت از
زندگی و سلامت آنان در سایه برقراری صلح و دوستی و تفاهم پایدار میان ملت ها.ارسال توسط مهدی طهماسبی
.: Weblog Themes ByArmin Mahboubi :.